Map2

Map2 is ontwikkelt door de spelers zelf. Het betekend de tweede hoofddorp voor elke keizerrijk. Zo heeft elke keizerrijk een eigen Map2:Begrippenverklaring.png Dit Pagina is een Doorwijsconstructie om meerdere woord termen te onderscheiden met dezelfde titel.