Map1

Map1 is ontwikkelt door de spelers zelf. Het betekend de hoofddorp voor elke keizerrijk, de thuisbasis. Zo heeft elke keizerrijk een eigen Map1:Begrippenverklaring.png Dit Pagina is een Doorwijsconstructie om meerdere woord termen te onderscheiden met dezelfde titel.