Gildegebied

< Metin2Wiki < Wereldkaart < Map1 / Map2 / Gildegebied < Gildegebied

Elk rijkdom heeft 2 Gildegebieden. Maar ze verschillen wel met elkaar

Gildegebied 1

Het eerste Gildegebied heeft Monsters. Al deze Monsters vallen je automatisch aan. Je kunt hier ook een Gilde Land kopen. Dit doe je door met de Makelaar te praten.
Elk rijk heeft zijn eigen gebied:


Gildegebied 2

Het tweede Gildegebied heeft geen Monsters. Hier vind je wel NPC's (Algemene Winkel, Smid, Winkeleigenaar en Teleporter).
Gilde Landen in deze map worden geopend wanneer een keizerrijk alle overige Gilde Landen in gebruik heeft. Daarom vind je nu nog geen Makelaars

Leuk: In de tweede Gildegebied is het niet mogelijk om vijanden uit andere keizerrijken tegen te komen.

▲ Terug naar boven ▲

Begrippenverklaring.png Dit Pagina is een Doorwijsconstructie om meerdere woord termen te onderscheiden met dezelfde titel.