Groep

Algemeen

Een Groep stelt mensen samen. Dit houdt in dat mensen in een groep samenwerken voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld een hele groep wil naar Drakenkamer om Beran-Setaou te verslaan. Je kan minimaal 2 en maximaal 8 spelers in een groep doen. Ook kun je niet zomaar iedereen toevoegen in je groep. Het maximale level verschil tussen groepsleider en speler is 30. Dus een Level 1 kan bij een Level 31, niet meer bij 32 of hoger.

Om een speler uit te nodigen voor een groep doe je een rechter muisklik om een speler en kies voor "Groeps Uitnodiging". Die speler heeft dan 10 seconden de tijd om te kiezen, anders vervalt de uitnodiging.

 • Spelers kunnen ook kiezen om aan te sluiten bij een groep. Dan verschijnt "Aansluiten bij Groep" in beeld. De Groepsleider heeft dan 10 seconden om te beslissen. Met de Spel Opties Blokkeren menu kan men kiezen om Aanvraag te blokkeren. Dit houdt in dat groepsleiders geen berichten meer ontvangen voor spelers die zich bij een groep aan wil sluiten. Deze uitnodiging wordt dan direct geblokkeerd.

Groep Verlaten knop.png
Groep Uitsluiten knop.png
Groep Verwijder knop.png


Om een speler te verwijderen uit een groep kan men dat op twee manieren doen:

 • Men gaat vrijwillig uit de groep. Die doe je door onderin de groep op de pijl te klikken en kies Groep verlaten knop.
 • De groepsleider kan groepsleden eruit gooien. Door op hun naam te klikken in de groep verschijnt er een knop Uitsluiten. Hiermee wordt de speler verwijderd uit de groep.
Een ander manier is door op de speler zelf te klikken en kies Uitsluiten.

Uiteindelijk heeft de groepsleider een recht om de groep te verwijderen. Dit kun je doen door alle groepsleden eruit te gooien. Of je verwijderd de groep in één keer met de Groep Verwijder Knop.


ERV Verdeling: Level Afhankelijk of Gelijke Verdeling?

Groepsverdeling

Velen vragen zich af wat het verschil is tussen deze twee opties. Het verschil is groot wanneer de levels in de groep uiteen verschillen. Enkel de groepsleider kan deze optie wijzigen. (LET OP: Deze voorbeelden zijn gemaakt ZONDER Groeps ERV Bonus. Zie een paragraaf verder voor de exacte waardes!)

 • Level Afhankelijk: Hiermee zal de hoogste level in de groep de meeste Ervaringspunten krijgen. Dit rekenvoorbeeld laat de grote verschil zien:
Level 40 en 69 zitten in 1 groep. Je moet eerst de levels van de leden bij elkaar optellen; dus 40+69 = 109. Deze delen met 100% maakt het 1,09. Nu de levels van de leden delen met de groepsfactor: 40 : 1,09 = 36,7%. En 69 : 1,09 = 63,3%
De gekregen Ervaringspunten uit Monsters wordt verdeeld met de onderstreepte procenten over de twee groepsleden. Let op: wanneer een Monster uit de bovengenoemde voorbeeld level 24 of lager is zul je geen Ervaringspunten meer ontvangen. Let altijd op dat wanneer het 15 levels of lager is, dat er geen Ervaring wordt uitgedeeld.
 • Gelijke Verdeling (Gelijk): Hiermee zullen alle gekregen Ervaringspunten van een Monster verdeeld worden over het aantal groepsleden.
Bijvoorbeeld wanneer alle groepsleden (8 leden) level 50 zijn, en ze doden Boze Zieke Leider die Level 59 is, zal iedereen 2654 (standaard gekregen ERV van monster) + 145% (omdat deze 9 levels hoger is) = 3848 gedeeld door 8 (want in dit voorbeeld zijn er immers 8 groepsleden) = 481 Ervaringspunten ontvangen. Daarom zou de voorbeeld van Level Afhankelijk de level 40 sneller omhoog gaan dan de level 69 omdat de level 40 weineger Ervaringspunten nodig heeft voor een Level-up.

ERV Bonus in een groep

Maximaal aantal leden met 100% ERV Bonus

Hoe meer groepsleden, hoe meer ERV Bonus je krijgt. Dit is niet hetzelfde Ervaring Bonus van bonussen op je Items. Omdat de gekregen Ervaringspunten uit monsters verdeeld word over het aantal groepsleden, zal met behulp van deze ERV Bonus deze verhoogt worden.

Tevens kun je gebruik maken van een

Achtergrond.png
link={{{link}}}

 Leider Boek. Met dit boek kun je je ERV Bonus verhogen met 30%. Dit werkt alleen wanneer groepsleiders de boek dragen, niet gewone groepsleden.

Je kunt je ERV Bonus bekijken door met je muis over dit symbool te bewegen: Groep ERV Bonus.jpg

Leden ERV Bonus Met
Achtergrond.png
link={{{link}}}
 Leider Boek
2 12% 42%
3 18% 48%
4 26% 56%
5 40% 70%
6 53% 83%
7 70% 100%
8 100% 100% (Maximaal is 100%!)Rekenvoorbeeld met behulp van deze ERV Bonus

Alle waardes in de genoemde voorbeelden van Level Afhankelijk of Gelijk Verdeling zijn genomen zonder deze Groeps ERV Bonus. Om het precieze ontvangen Ervaringsbonus te weten gaan we diepe rekensommen maken.

Voorbeeld 1 Groep ERV Bonus (Level Afhankelijk - ZONDER Leider Boek)

We houden een groep aan met 2 man, 1 level 40 en de ander 69. De groepsleider zet de Verdeling op Level Afhankelijk. We wisten dat de level 40 36,7% krijgt en de level 69 63,3% van de Monster zijn basis-EXP.

Stel, ze doden samen een Negen Staarten. Deze is level 72 en het geeft als Basis-EXP 23.120 Ervaringspunten. Geen van beide heeft een item of voorwerp met extra Ervaringspunten.

 • Gezien van de level 40 is de level verschil 32 van Negen Staarten. Dit betekend een extra EXP buff van 80%. We rekenen eerst 36,7% van 23120 uit. Oftwel 23120 : 100 × 36,7 = 8485. Nu de extra 80% door de level verschil: 8485 : 100 × 80 = 6788 en dan nog de zonder level verschil optellen: 8485 + 6788 = 15273. Dit is de werkelijke ontvangen Ervaringspunten zonder de groeps ERV Bonus. We doen nu de 12% extra van de groeps ERV Bonus erbij: 15273 : 100 × 12 = 1833 (afgerond). Nu de originele EXP zonder ERV Bonus bij optellen: 1833 + 15273 = 17106 werkelijke te ontvangen Ervaringspunten.
 • Nu de level 69: deze is 3 levels lager dan Negen Staarten dus dat betekend een extra buff van 15%. Eerst de 63,3% door groepsverdelen delen door de Negen Staarten basis-EXP: 23120 : 100 x 63,3 = 14634. Nu de extra 15% buff door de level verschil: 14634 : 100 × 15 = 2195. Nu de originele basis-EXP optellen: 2195 + 14634 = 16829. Dit is de werkelijke ontvangen Ervaringspunten zonder de groeps ERV Bonus. We doen nu de 12% extra van de groeps ERV Bonus erbij: 16829 : 100 × 12 = 2019 (afgerond). Nu de originele EXP zonder ERV Bonus bij optellen: 2019 + 16829 = 18848 werkelijke te ontvangen Ervaringspunten.
 • Conclusie: De level 40 ontvangt 17106 Ervaringspunten en de level 69 ontvangt 18848. De level 69 ontvangt 10,18% meer Ervaring dan de level 40.

Voorbeeld 2 Groep ERV Bonus (Level Afhankelijk - MET Leider Boek)

Nu doen we met

Achtergrond.png
link={{{link}}}

 Leider Boek. Je zou zeggen de vorige totale Ervaringspunten 30% bij optellen en je hebt het antwoord, dat is fout! We gaan gewoon van vooraf aan beginnen, maar wel met dezelfde twee spelers en de Negen Staarten.

 • Level 40: We houden de 15273 aan. Dit was de gekregen Ervaringspunten met 0% groep ERV Bonus. Hier doen we nu 42% bij in plaats van 12%, want Leider Boek geeft immers 30% meer. Dus 15273 : 100 × 43 = 6524, nu opgeteld zonder de Bonus: 6524 + 15273 = 21797. Dat is heel wat anders dan 17106. Het is gegroeid met 27,4%.
 • Level 69: Ook hier houden we 16829 aan, hier doen we 43% bij: 16829 : 100 × 43 = 7236, nu opgeteld zonder de Bonus: 7236 + 16829 = 24065. Hier is het 27,7% gegroeid.


Ook al ben je met 8 man, het systeem werkt precies hetzelfde. Het enige verschil is de groeps ERV Bonus die alles veranderd.

Anders

 • Je kunt zien waar groepsleden zich bevinden. Door met je muis over de groepslid de schuiven zie je in welke map hij zit. Dit werkt alleen wanneer je in dezelfde kanaal bent (CH1 of CH2).
 • Wanneer je in dezelfde map bevind als je groepslid, kun je op de grote map, indien aanwezig, live kijken waar je groepslid precies zit. Dit zie je door blauwe knippertent lichtje.
 • Je kunt in een Groepschat praten door een Hashtag (#) vóór de zin te plaatsen. Dit is alleen zichtbaar wanneer groepsleden zich binnen een kleine straal bevinden.
 • Alle groepsleden krijgen Ervaringspunten zolang ze dicht bijelkaar zitten. Wanneer Groep ERV Bonus.jpg dat symbool verdwijnt zul je geen Ervaring krijgen. Uitzondering hiervoor is wanneer twee of meer leden dicht bijelkaar zitten maar buiten bereik van de groepsleider. Dit betekent dat ze geen Ervaring Bonus ontvangen, maar gewone Ervaring gedeeld door het aantal leden.
 • Wanneer men op PvP mode Vrij gaat en mensen doodt, zal de Rank punten worden afgetrokken met 2000 indien je alleen staat. Staan er meerdere groepsleden dicht bijelkaar dan zal de 2000 gedeeld worden door het aantal leden die dicht bij jou staan.
 • Groepsleiders kunnen alle 7 groepsleden een speciale bonus geven. Dit heet Leiderschap.
 • Wanneer een groepslid doodgaat en Ervaring verliest, zullen andere leden geen ervaring verliezen.
 • Leuk: Wanneer een groep vol zit met 8 spelers en hebben elk een nieuwe Huisdier, en ze staan dicht opelkaar, zul je een "explosie" van gele Ervaring Bolletjes zien wanneer je Monsters doodt.

Zie ook