Kasteel Poort

< Metin2Wiki < Lijst van alle NPC's < Kasteel Poort
Kasteel Poort
Kasteel Poort.png Posities:
Flag neutral.png

Berg Sohan:
Doyyumhwan:
Hwang Tempel:
Vallei van Seungryong:
Yongbi Woestijn:

156, 700 / 539, 1424 / 985, 132
228, 851 / 248, 851 / 268, 851
822, 875 / 822, 898 / 822, 915
362, 462 / 706, 1147 / 1219, 515
296, 328 / 428, 1208 / 1216, 259

Functie: Opdrachten:
  • Kan vanaf level 50 gebruikt worden
  • Teleporteerd je naar je Koninkrijken Map

Is voor geen enkele Opdracht nodig.

Anders:
  • Elk Rijk heeft zijn eigen Kasteel Poort:
  • Je kunt deze mappen niet betreden, deze worden geopend op speciale gelegenheden


< Metin2Wiki < Lijst van alle NPC's < Kasteel Poort