Klassen

Er bestaan 5 verschillende soorten klassen, dit zijn:

Begrippenverklaring.png Dit Pagina is een Doorwijsconstructie om meerdere woord termen te onderscheiden met dezelfde titel.